Gujarat State Police Housing Corporation Ltd.

(A Government Of Gujarat Undertaking)

Gujarat State Police Housing Corportation Ltd.
2020
Sr No Subject Circular
1
2 વિભાગીય કચેરી હસ્તક ચાલતા બાંધકામો માટે સાદર કરવામાં આવતા/ આવનાર આર.એ. બીલ બાબત
3 નિગમ ધ્વારા હાથ ધરાઇ રહેલ / ધરવામાં આઅવનાર બાંધકામો માટે ટોટલ સ્ટેશન સર્વેથી સર્વેક્ષણ કરવા બાબત.
4 રનીંગ બિલોના ચુકવણાં અંગે
5 સાઇટ પરના બાંધકામો માટે ધ્યાને લેવાના મુદ્દાઓ બાબત
6 એગ્રિમેન્ટ માટેના ટેન્ડરની હાર્ડ કોપી બાબત