Gujarat State Police Housing Corporation Ltd.

(A Government Of Gujarat Undertaking)

Gujarat State Police Housing Corportation Ltd.
2019
Sr No Subject Circular
1 વીજ કનેકશનના નાણાં ભરવા માટેની નાણાકીય સત્તામાં વધારો કરવા બાબત.
2 પરચુરણ રજા( C . L .) લેવા બાબત.
3 E.M.D.Exemption આપવા બાબત.
4 ગુણવત્તા સુધારવા બાબત.
5 નિગમ દ્વારા બાંઘવામાં આવતા મકાનોમાં કાળજી લેવા અંગે.
6 ફર્નિચરનો સમાવેશ ટેન્ડરમાં કરવા બાબત.
7 નિગમ દ્વારા બાંધવામાં આવતાં મકાનોમાં થતા લીકેજ બાબત.
8 કચેરી કાર્યપદ્ધતિનું સરળીકરણ કરવા બાબત.
9 ચાલુ મરામતની ગ્રાન્ટનું ચૂકવણૂં કરવા બાબત.
10 As per R&B department government of Gujarat resolution SSR/10/2015/17/C, Date.25/01/2016 following Pre-qualification criteria for construction of building are to be incorporate to all tender papers of the corporation.
11 નિગમ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતાં રહેણાંક તથા બિG-રહેણાંક મકાનો તેમજ મરામતને લગત કામગીરીના કામોમાં સમયમર્યાદF રાખવા માટે
12 ૧૦૦ દિવસથી વધારે દિવસના વિલંબના કિસ્સામાં પેનલ્ટી કાપવા બાબત.
13 નિગમ દ્વારા વડી કચેરી ખાતેથી સમયાંતરે અલગ-અલગ કામગી માટે
14
15
16 નિગમની વડી કચેરી તથા વિભાગીય કચેરીમાં " સૂચન પેટી " મુકવા બાબત.
17 નિગમ દ્વારા હાથ ધરાઇ રહેલ / ધરવામાં આવનાર બાંધકામોમાં સ્થળ સ્થિતિને અનુરૂપ
18 નિગમ દ્વારા વિવિધ સ્થળોએ વિવિધ કક્ષાના રહેણાંકી તથા બિન-રહેણાંકી મકાનોનું બાંઘકામ.
19 ઇલેકટ્રીકલના કામોમાં ધ્યાને રાખવાની બાબત.
20 નિગમ દ્વારા બાંઘવામાં આવતાં બિનરહેણાંકના મકાનો
21 ટેન્ડર કરારખત અન્વયે ઇલેકટ્રીકલ કામોના MOU કરવા બાબત.
22 સ્ટ્રકચર નકશા તૈયાર કરવામાં સાવચેતી રાખવા અંગેના મુદ્દાઓ.
23 નિગમ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતાં રહેણાંક/બિનરહેણાંક મકાનોના બાંધકામ બાબત.
24 નિગમના રોજબરોજના ગુજરાતી ટાઇપીંગના ઓફિસ કામકાજમાં શ્રુતિ ફોન્ટનો ઉપયોગ કરવા
બાબત.
25 ડિપોઝીટ કામો અંગે.
26 નિગમના અધિકારી/કર્મચારીઓને વિશિષ્ટ કામગીરી અન્વયે પ્રશંસાપત્ર પાઠવવા બાબત.
27 તાલીમ કાર્યક્રમોમાં ફીડબેક આપવા બાબત.
28 નિગમની વડી કચેરી ખાતે ફરિયાદ કક્ષ શરૂ કરવા બાબત.
29 લેબર લાયસન્સ/વર્કમેન કોમ્પનસેસન પોલીસી બાબત.
30 ટેન્ડર જોગવાઇ અન્વયે સંબંધિત એજન્સી દ્વારા સાઇટ ઇજનેર રાખવા બાબત.
31 ધ્યાન માટેની શિબિરમાં ભાગ લેવા ઇચ્છતાં અધિકારી/કર્મચારીઓને ફરજ ઉપર ગણવા બાબત.
32 નિગમ દ્વારા વિવિધ સ્થળોએ વિવિધ કક્ષના રહેણાંકી તથા બિનરહેણાંકી મકાનો.
33 પોલીસ વિભાગના રહેણાંકી તેમજ બિનરહેણાંકી મકાનોમાં સુધારેલ સ્પેશીફીકેશનની નકલ પાઠવવા બાબત.
34 GST ના કાયદા અનુસાર એજન્સી દ્વારા રજુ કરવામાં આવતાં બિલો પર નિગમ દ્વારા ચુકવવામાં આવતો GST નિર્ધારીત સમયમાં જમા કરાવવા બાબત.
35 વિભાગીય કચેરીઓ ખાતે ફરજ બજાવતાં મદદનીશ/કલાર્ક કક્ષાના કર્મચારીઓએ હિસાબી કામગીરી તેમજ બિલોની કામગીરી બાબતે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દા બાબત.
36 નિગમમાં ચાલતા બાંધકામોમાં ગુણવત્તા નિયમન અર્થેની સૂચનાઓ.
37 નિગમ દ્વારા હાથ ધરવાના થતાં બાંધકામો બાબત.
38 નિગમ દ્વારા હાથ ધરવાના થતાં બાંધકામો બાબત.
39 નિગમ દ્વારા હાથ ધરવાના થતાં બાંધકામો બાબત.
40 નિગમ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવનાર સૂચિત બાંધકામોના ઓરીયેન્ટેશનમા બાબત.
41 નિગમ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતાં સૂચિત બાંધકામોની સાઇટ ઉપર લેબોરટરી ઉભી કરવા બાબત.
42 લીફટ અને એરકન્ડીશનીંગની કામગીરીમાં ડીફેકટ લાયાબીલીટી પીરીયડ દરમ્યાન કોમ્પ્રેહેન્સીવ મેન્ટેનન્સ અને સર્વિસની જોગવાઇ તથા વિલંબીત કામગીરી માટે પેનલ્ટીની જોગવાઇ બાબત.
43 નિગમ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવનાર સૂચિત બાંધકામોની જાહેર નિવિદા માહિતી ખાતામાં આપતા પહેલા તેની વિગતો નિગમના ડાયરેકટરશ્રીઓને ઇ-મેઇલથી પાઠવવા બાબત.
44 નિગમ દ્વારા હાથ ધરવા આવેલ મકાનોમાં પ્લીન્થ લેવલે પી.સી.સી. કરવા બાબત.
45 નિગમ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવનાર સૂચિત બાંધકામો બાબત.
46 મકાનોનું કલસ્ટન નકકી કરવા બાબત.
47 નિગમ દ્વારા વિવિધ સ્થળોએ રહેણાંક તથા બિન રહેણાંક મકાનોના બાંધકામ માટે
48 બાંધકામની સાઇટ પરથી ખોદાણની બિન વપરાશની માટીનો નિકાલ કરવા બાબત.
49 સ્ટ્રકચરલ ડિઝાઇનની કામગીરી બાબત.
50 વિવિધ કક્ષાના રહેણાંક તથા બિન-રહેણાંકી બાંધકામ માટે સમયમર્યાદા રાખવા અંગેના માપદંડ.
51 તપાસ રજિસ્ટર નિભાવવા બાબત.