Gujarat State Police Housing Corporation Ltd.

(A Government Of Gujarat Undertaking)

Gujarat State Police Housing Corportation Ltd.
2018
Sr No Subject Circular
1 ટેન્ડરના નેગોશિયેશન સમયે ધ્યાને લેવાના થતાં મુદ્દાના ચેકલીસ્ટ બાબત.
2 ટેન્ડર બહાર પાડતા અગાઉ ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દા બાબત.
3 વિવિધ સ્થળોએ હાઇરાઇઝ મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવા બાબત.
4 બિનજરૂરી પ્રિન્ટ ન કાઢવા બાબત.
5 નવીન કામોના એસ્ટીમેન્ટ તથા લે-આઉટ તૈયાર કરવામાં જમીનના કટીંગ ફીલીંગ અંગે કાળજી
લેવા બાબત.
6 સ્વીકૃતિ હુકમ ઇસ્યુ કરવા બાબત.
7 મકાનોની આજુબાજુ ગ્રીન સ્પેસ ઉભી કરવા બાબત.
8 સ્વીકૃતિ હુકમ આપવા બાબત.
9 ઇ-મેઇલનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવા બાબત.
10 હોળી, દિવાળી જેવા તહેવારોને અનુલક્ષીને સમયમર્યાદા વધારવાની દરખાસ્ત બાબત.
11 સમયમર્યાદા વધારવાની દરખાસ્ત બાબત.
12 ફીઝીકલ દસ્તાવેજો રજૂ કરવાના સમયગાળા બાબત.
13 કચેરી કાર્યપદ્ધતિનું સરળીકરણ કરવા બાબત.
14 કચેરી કાર્યપદ્ધતિનું સરળીકરણ કરવા બાબત.
15 કામ પૂર્ણ કર્યા અંગેનું પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત.
16 કચેરી કાર્યપદ્ધતિનું સરળીકરણ કરવા બાબત - ખાસ મરામતના કામોના વર્કઓર્ડર આપવા
બાબત.
17 કચેરી કાર્યપદ્ધતિનું સરળીકારણ કરવા બાબત.
18 કન્સલ્ટન્ટને કામની વહેંચણી કરવા બાબત.
19 આર્કિટેકટ નકશા તથા સ્ટ્રકચરલ ડિઝાઇનમાં ફેરફાર કરવા બાબત.
20 હિસાબી વિભાગની કચેરી કાર્યપદ્ધતિના સરળીકરણ બાબત.